Przewodnik znacznikowania

Definicje znaczników

Przeczytaj proszę strony:Lista motywów taktycznych i Lista motywów pozycyjnych, zanim rozpoczniesz oznaczać zadania. Te strony mają krótki opis i przykład każdego z motywów taktycznych i związanych z nimi znaczników. Niektórzy autorzy szachowi mają trochę inne definicje dla niektórych motywów, więc opisy na naszej stronie mogą się nieznacznie różnić od tego, co możesz przeczytać gdzieś indziej. W takich przypadkach spróbuj proszę użyć definicji Chess Tempo, w celu utrzymania znaczników tak dokładnymi, jak to możliwe.

Jak działa głosowanie znaczników

Głosowanie znaczników dodaje wszystkie głosy za i przeciw danemu znacznikowi do konkretnego zadania i jeśli jest więcej głosów za niż przeciw, wówczas zadanie będzie oznaczone jako posiadające ten znacznik. To oznacza, że jeśli widzisz zadanie ze znacznikiem, z którym się zgadzasz, wtedy będzie dla Ciebie użytecznym dodać swój głos na niego, pomimo, że zadanie już zostało nim oznaczone. Przyczyna tego jest taka, że jeśli w tym zadaniu był tylko jeden głos za tym znacznikiem i ktoś niepoprawnie zagłosuje przeciwko temu znacznikowi, to znacznik mógłby stać się nieaktywny (zaznaczony na czerwono). Jednakże, jeśli dodasz swój głos na ten znacznik, wtedy potrzeba aż dwóch głosów przeciwko niemu, by go dezaktywować.

Użytkownicy mogą głosować na konkretny znacznik tylko raz dla danego zadania, aczkolwiek mogą głosować na kilka różnych znaczników dla danego zadania. Więc jeśli widzisz więcej niż jeden pasujący znacznik do danego zadania, zagłosuj proszę na każdy pasujący.

Liczba głosów za i przeciwko danemu znacznikowi jest pokazana podczas najeżdżania na dany znacznik. Możesz kliknąć na + lub - aby zagłosować za lub przeciw danemu znacznikowi, albo możesz użyć przycisk + poniżej znacznika, aby zobaczyć dostępne znaczniki, z których możesz wybierać i zagłosować na nowy znacznik.

Na liście znaczników już zastosowanych, możesz kliknąć na nazwę znacznika, aby zobaczyć opis znacznika, jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie definicji znacznika, przed głosowaniem. Jeśli nie głosowałe/aś na dany znacznik wcześniej lub nie głosowałeś ostatnio, również zobaczysz opis, nawet jeśli kliknąłeś bezpośrednio na wynik góra/dół aby dodać swój głos.

When choosing a new tag, the tags are layed out in a folder structure in the tag selection panel. Higher level folders such as 'Non-mate Motifs' can't be voted on directly, however some folders are also voteable tags, for example inside the 'Non-mate Motifs' folder you'll find a 'Discovery' folder. You can vote directly on the 'Discovery' folder (click on the name instead of the expand/collapse icon to vote on a folder tag). Voting on child tags of such a voteable folder tag will also vote on any voteable parents that lead to the child tag being voted on. For example there is a 'Discover Checks' tag inside the 'Discovered Attack' folder that is inside the 'Discovery' folder. So the 'Discover Checks' tag has the full folder path of 'Tactical Motifs -> Non-mate Motifs -> Discovery -> Discovered Attack -> Discoverer Checks'. If you vote on 'Discoverer Checks' then 'Discovered Attack' and 'Discovery' will also have your vote applied. This allows more flexibility in the custom set search, as it means by voting for 'Discoverer Checks' people will also be able to find items you've tagged in this way via the higher level motifs of 'Discovery' or 'Discovered Attack'. Down votes work in the same way as up votes in the folder hierachy, so a down vote for 'Discoverer Checks' will also down vote its relevant parents.

Jednym z powodów, dla których oznaczamy pozycje, jest umożliwienie użytkownikom znajdowania pozycji zawierających motyw taktyczny, który chcą studiować. Na przykład, jeśli dana osoba chce studiować związania, może utworzyć (lub użyć wstępnie utworzonego) niestandardowego zestawu, który jest przeznaczony dla związań. Wyniki wyszukiwania będą zawierały tylko te pozycje, które wcześniej zostały oznaczone jako związania. Jest ważnym, aby pamiętać o tym podczas znacznikowania pozycji. Załóżmy, że rozwiązujesz zadanie taktyczne i chcesz dodać znacznik "związanie" do tego konkretnego zadania. Przed dodaniem tego znacznika zadaj sobie następujące pytanie: Jeśli szukałem związań, czy to jest ważna pozycja, którą mógłbym chcieć zobaczyć w moich wynikach wyszukiwania? Jeśli odpowiedź jest "tak", wówczas dodaj ten znacznika. Jeśli odpowiedź jest "nie", wówczas znacznik nie powinien być dodany.

Modyfikatory znaczników

Tag modifiers allow more specific versions of tags to be represented without creating a massive number of new top level tags. For example it may be useful to recognize that a motif occurs with check, or that a particular piece was moved during the tactic. For example a Fork with check could be presented by Fork[Check,Knight] indicating that a Knight delivered a fork with check.

Modyfikatory można dodawać tylko podczas tworzenia nowego znacznika. Nie można dodać modyfikatora do znacznika, który został już dodany do zadania. Oznacza to, że jeśli istnieje znacznik Widełki bez modyfikatorów i chcesz dodać znacznik Widełki[Szach, Skoczek], musisz dodać nowy znacznik za pomocą przycisku "+", a następnie, w panelu dodawania znaczników, wybierz modyfikatory Szach i Skoczek. Chcemy również uniknąć akumulacji tego samego znacznika z różnymi zestawami modyfikatorów, więc jeśli uważasz, że Twój nowy znacznik z modyfikatorami jest najbardziej konkretnym z dostępnych, to należy również głosować w dół znaczniki Widełek bez modyfikatorów. Znacznik bez modyfikatorów nie jest zły, ale Twój nowy tag jest bardziej szczegółowy, więc wolelibyśmy, aby stał się podstawowym sposobem oznaczania Widełek w zadaniu. Osoby korzystające z wyszukiwania znaczników opartych o "Widełki" nadal znajdą wersję z modyfikatorem, z dodatkową zaletą również, o możliwości wyszukiwania zadań z bardziej konkretnymi wersjami, obejmującymi szach lub konkretne zaangażowane bierki. Jeśli inni oznaczający zgadzają się z Twoimi modyfikatorami, mogą kliknąć bezpośrednio na Twoją wersję modyfikatora znacznika, aby zagłosować na nią w górę, bez konieczności dodawania własnej wersji modyfikatora, a jednocześnie mogą głosować w dół mniej konkretną wersję.

Obecnie obsługujemy trzy rodzaje modyfikatorów, modyfikator Szach, modyfikator atakującego (Pionek, Goniec, Skoczek, Wieża, Hetman, Król) i modyfikator profilaktyczny. Modyfikator Szacha ma być używany, gdy motyw zawiera szachowanie króla przeciwnika. Modyfikator bierki atakującej oznacza bierkę biorącą udział w ataku. Modyfikator profilaktyczny umożliwia wskazanie, że ruch jest wymagany, aby chronić przed potencjalnym atakiem przeciwnika. Jest to najczęściej stosowane w trybie mieszanym zadań obronnych, ale może być również istotne w niedefensywnych taktykach.

Please note that piece modifiers (Pawn, Bishop, Knight, Rook, Queen , King) only refer to the moving piece, please don't use these to denote the type of pieces attacked. So for example a Fork[King] is a fork made by a King on two pieces, NOT a fork on a king. Similarly Pin[Rook] is pin where a rook is pinning another piece, NOT a pin on a rook. You can use the piece modifier for opponent pieces when combined with the Prophylaxis modifier, indicating the opponent piece is the piece capable of making the potential threat. Similarly if a move is a prophylactic move that defends against check from your opponent, then tagging with both Prophylaxis and Check as modifiers is also fine.

W przypadku niewielkiej liczby znaczników, modyfikatory będą zbędne, ponieważ zdecydowaliśmy się mieć określony znacznik, który nakłada się na modyfikator. Na przykład "Odkryty szach" może być też "Odkryty atak[Szach]". Aby uniknąć bałaganu, najlepiej unikać oznaczania "Odkryty szach" za pomocą modyfikatora Szachu, biorąc pod uwagę, że nazwa zawiera już te informacje.

Używanie motywów pozycyjnych

Początkowo, motywy pozycyjne były dostępne tylko do oznaczania pozycji w funkcji Zgadnij ruch. Jednak teraz zezwalamy na użycie znaczników pozycyjnych w zadaniach szachowych. Przy podejmowaniu decyzji, czy znacznik pozycyjny może być używany w zadaniu, spróbuj ograniczyć znacznikowanie tylko do funkcji, które były istotne dla rozwiązania zadania. Na przykład, jeśli pozycja taktyczna ma połączone pionki, ale nie są one istotne w tej taktyce, nie powinny być znacznikiem w tej taktyce. Jeśli jednak taktyka polega na wykorzystaniu zaawansowanego pionka do uzyskania przewagi materiału, możliwe jest, że charakter połączonych pionków był istotny, a jeśli tak jest, powinny stać się znacznikiem. Niektóre motywy pozycyjne będą zazwyczaj kojarzone z taktyką bardziej niż inne. Na przykład motywy na liście motywów pozycyjnych, takie jak "Wieża na 7. linii", "Szturm pionków", "Przerzut wieży" będą zazwyczaj częściej opisywane w zadaniach taktycznych, niż niektóre mniej agresywne znaczniki pozycyjne.

Znaczniki dla gróźb taktycznych, które nie były grane

Czasami taktyka zawiera groźbę konkretnego motywu taktycznego, ale sam motyw taktyczny nie jest faktycznie rozegrany na planszy (na przykład przeciwnik oddaje lekką figurę, aby uniknąć widełek na bardziej wartościowy materiał). W takich sytuacjach jest ok, aby oznaczyć problem znacznikiem, dotyczącym tego zagrożenia, jeśli było ono ważne dla zadziałania taktyki. Przypadkowe zagrożenia, które nie są istotne dla głównego wariantu, nie powinny być oznaczane.

Wymaga więcej ruchów oraz różnych znaczników ruchów przeciwnika

Są to tagi specjalnego przeznaczenia, które monitują użytkownika o ruch, który mógłby doprowadzić do poprawy jego zdolności taktycznych.

"Potrzebuje więcej ruchów" powinno być używane, gdy zadanie zakończyło się wcześnie i należałoby zrobić więcej ruchów, aby zmusić użytkownika do pokazania, że widzi sedno taktyki. Zostaniesz poproszony o zrobienie jednego ruchu, który byłby następnym ruchem w sekwencji ruchów (zwykle dodatkowy ruch przeciwnika). Chociaż możesz czuć, że wymagany jest cały wariant, zostaniesz poproszony tylko o zrobienie jednego - następnego ruchu. To sprawi, że automatyczne wydłużenie zadań będzie znacznie łatwiejsze w obsłudze (chociaż może to oznaczać, że czasami może być konieczne kolejne głosowanie nad wydłużeniem wariantu, w wielu sytuacjach automatyczne wydłużenie będzie w stanie pokazać więcej niż jeden dodatkowy ruch po zrobieniu jednego, kluczowego ruchu). Więc na przykład, jeśli sekwencja ruchów zakończyła się po dwóch ruchach użytkownika 1...Sf3 2.W×f3 H×f3 i czułeś, że 3.G×f3 W×f3 powinno również być zagrane, to użyjesz znacznika "Potrzebuje więcej ruchów" i wpisz 3.G×f3 jako dodatkowy ruch.

Znacznik "Potrzebuje innego ruchu przeciwnika", powinien być użyty, jeśli uważasz, że ruch zagrany przez przeciwnika uniemożliwił pokazanie głównego wariantu/motywu zadania lub że inny ruch przeciwnika byłby bardziej pouczający. W tym przypadku należy wprowadzić ruch, który uważasz, że powinien zastąpić istniejący ruch. Na przykład, jeśli główny wariant był 1...Sf3 2.W×f3 G×f3 (białe oddają wieżę, aby uniknąć utraty hetmana w przyszłości), i uważasz, że należałoby zmusić użytkownika do znalezienia dłuższego wariantu wygrania hetmana i że byłoby to bardziej pouczające, to można zaproponować 2.Wf4, co mogłoby być ruchem, który zmusi czarne do udowodnienia, że widzą znacznie trudniejszy wariant wygrywający hetmana. Należy pamiętać, że znacznik "Potrzebuje innego ruchu przeciwnika" nie powinien być używany do sugerowania "głupich" ruchów, których człowiek nie zagrałby, tylko po to, aby pokazać wariant taktyczny. Sugerowany ruch powinien być zawsze posunięciem, które niesie zwycięskiej stronie ryzyko pomyłki i przegapienie wygranej (nawet jeśli ruch może mieć niższe oceny komputerowe w dłuższej perspektywie).

Jeśli nie jesteś pewien jakości swojego sugerowanego ruchu, wówczas użycie silnika szachowego, aby sprawdzić swoją analizę, byłoby korzystne. Mogą również zaistnieć pozycje, w których nie ma wyraźnego dobrego ruchu i zawodnik-człowiek prawdopodobnie po prostu by poddał partię. Dobra wskazówka tutaj (i w innych sytuacjach) jest zasugerowanie ruchu, który stawia najtrudniejsze pytania przeciwnikowi (którym w tym przypadku jesteś ty).

Podobnie jak w przypadku standardowych znaczników motywów taktycznych, jest to bardzo przydatne, aby dodać dodatkowy głos "za" na znaczniki "potrzebuje więcej ruchów" lub "potrzebuje innego ruchu przeciwnika", jeśli widzisz lepszą sugestię ruchu, z którą się zgadzasz. Nie tylko pomaga to zachować przydatne sugestie w sytuacji, gdy inni użytkownicy błędnie głosują przeciwko znacznikowi, ale od kiedy automatyczne dostosowanie zadań jest zastosowane, zadania, które są przetwarzane w pierwszej kolejności, będą tymi, które mają najwięcej znaczników.

Częste błędy znacznikowania

Niebroniona figura : To powinno być użyte tylko gdy bierka wisi i może być zbita w pierwszym ruchu zadania. Nie może zaś być użyte, gdy grasz widełki/atak podwójny albo szpilę i wówczas bierzesz bierkę w następnym ruchu.

Mat na ostatniej linii czy słaba ostatnia linia? : Zadanie powinno być oznaczone tylko jednym z tych, nie oboma. Jeśli mat pojawia się w rozwiązaniu, użyj "mat na ostatniej linii". Jeśli materiał jest zdobyty z powodu gróźb na ostatniej linii, użyj "słaba ostatnia linia".

Blokowanie czy przesłona? : One nie są takie same i nie powinny być oba użyte do tej samej idei taktycznej. Przeczytaj proszę opis motywów taktycznych, aby zobaczyć różnicę. W skrócie blokowanie blokuje pole ucieczki bierki przeciwnika (zwykle króla), podczas gdy przesłona odcina jedną lub więcej linii komunikacyjnych przeciwnika pomiędzy bierkami lub pomiędzy bierką i polem.

Odciągnięcie czy zaciągnięcie? : Często mylone nawzajem. Odciągnięcie powoduje odejście bierki od swojego obronnego zadania, tak, że coś innego może być zaatakowane, podczas gdy zaciągnięcie jest przyciągnięciem wartościowej bierki bliżej, by mogła być mocniej zaatakowana.