Zasady korzystania z Chess TempoZauważ, że zasady korzystania są dostępne jedynie w j. angielskim. To Twoja odpowiedzialność, aby zrozumieć dokument, zanim się z nim zgodzisz.

Esencja:


Chess Tempo prowadzi szachową stronę internetową i bylibyśmy zaszczyceni gdybyś zdecydował/a się jej używać. Nasze podstawowe funkcje są darmowe, ale oferujemy płatne uaktualnienia dla zaawansowanych funkcji. Zachęcamy Cię do ekspresji, niemniej jednak bądź odpowiedzialny/a za sposób swojej komunikacji na stronie. W szczególności, upewnij się, że żadne z niżej wymienionych, zakazanych treści, nie będą się znajdowały w Twoich komentarzach, postach i innych rodzajach komunikacji. Jeśli znajdziesz jakąkolwiek zawartość, która wg Ciebie łamie zasady korzystania, podziel się proszę z nami szczegółami na stronie kontaktowej.

Zasady korzystania:


Następujące zasady i warunki rządzą całościowym korzystaniem ze strony internetowej Chess Tempo i jej całej zawartości, usług i produktów osiągalnych na lub przez stronę, włączając w to, ale nie ograniczając do tego subskrypcje Chess Tempo typu premium ("Premium Subscriptions"), (nazywanych łącznie "Strona internetowa"). Strona internetowa jest w posiadaniu oraz jest prowadzona przez Chess Tempo. Strona internetowa jest oferowana w oparciu o Twoją akceptację, bez możliwości zmian wszystkich zasad i warunków w niej zawartych oraz innych obowiązujących zasad, polityk (włączając, bez ograniczeń, politykę prywatności Chess Tempo) i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na tej stronie przez Chess Tempo (łącznie zwane "Porozumienie"). Polityka prywatności znajduje się na: https://chesstempo.com/privacy.html

Przeczytaj proszę to Porozumienie dokładnie, przed dostępem lub użytkowaniem Strony internetowej. Przez dostęp lub używanie jakiejkolwiek części Strony internetowej, zgadzasz się być objętym zasadami i warunkami tego Porozumienia. Jeśli się nie zgadzasz na wszystkie zasady i warunki tego porozumienia, wówczas nie możesz korzystać z dostępu do Strony internetowej, ani używać jej żadnych usług. Jeśli te zasady i warunki oznaczają ofertę Chess Tempo, akceptacja ta jest wyraźnie ograniczona do tych zasad.

 1. Twoje konto Chess Tempo. Jesteś w pełni odpowiedzialny/a za utrzymanie bezpieczeństwa Twojego konta i za wszystkie aktywności, które pojawią się na nim. Zgadzasz się używać tylko jednego konta na Stronie internetowej i nie dzielić tego konta z innymi. Nie wolno Tobie używać tego konta w nieuczciwy lub bezprawny sposób, włączając w to sposób, mający na celu wykorzystywanie imienia lub reputacji innych i Chess Tempo może zmienić lub usunąć każdą zawartość, którą uzna za niestosowną, bezprawną lub w jakikolwiek sposób prawdopodobną do przyniesienia odpowiedzialności Chess Tempo. Musisz natychmiast powiadomić Chess Tempo o jakichkolwiek nieautoryzowanych użyciach Twojego konta lub jakichkolwiek innych złamaniach bezpieczeństwa. Chess Tempo nie będzie odpowiedzialne za żadne Twoje aktywności lub zaniedbania, włączając w to odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju, powstałe jako rezultat takich aktywności lub zaniedbań.
 2. Odpowiedzialność autorów tekstów. Jeśli komentujesz na stronie, wrzucasz materiał na Stronę internetową, albo w inny sposób udostępniasz (lub jakiejś trzeciej stronie pozwalasz na udostępnienie) materiał, osiągalny przez środki dostępne na Stronie internetowej (każdy taki materiał, "Zawartość"), To Ty jesteś całkowicie odpowiedzialny/a za tę zawartość oraz za każdą szkodę, wynikającą z tej Zawartości. Ma to znaczenie niezależnie, czy Zawartość, której to dotyczy, zawiera tekst, grafikę lub plik audio, czy też oprogramowanie komputerowe. Poprzez udostępnienie Zawartości Ty przedstawiasz i gwarantujesz, że:
  • ściągnięcie, skopiowanie oraz użycie Zawartości nie złamie żadnych praw autorskich, włączając w to, ale nie limitując do tego: kopiowania, patentu, znaku handlowego, albo prawa tajemnicy handlowej, jakiejkolwiek strony trzeciej;
  • jeśli Twój pracodawca ma prawa do własności intelektualnej, którą tworzysz, do której (i) otrzymałe/aś pozwolenie od swojego pracodawcy, aby ją zamieścić lub udostępnić Zawartość, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, jakiekolwiek oprogramowanie, albo (ii) dostałeś prawo użytkowania od pracodawcy, w kontekście praw do Zawartości;
  • w zupełności jesteś w zgodzie z jakimikolwiek licencjami strony trzeciej, związanymi z Zawartością i zrobiłe/aś wszystko, co wymagane, aby skutecznie przekazać użytkownikom końcowym wymagane warunki;
  • zawartość nie zawiera lub nie instaluje żadnych wirusów, robaków, oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich czy też innego szkodliwego lub destrukcyjnego programu;
  • Zawartość nie jest spamem, nie jest przypadkowo lub maszynowo wytworzone i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych komercyjnych treści, stworzonych, aby przekierować ruch do stron internetowych podmiotów trzecich lub aby zwiększyć rankingi silnika wyszukiwania stron internetowych podmiotów trzecich, albo do innych bezprawnych aktów (takich jak np. łowienie danych) lub wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła materiału (jak np. udawanie, parodiowanie);
  • Zawartość nie jest oszczerstwem lub oczernianiem, nie zawiera gróźb lub nie podsyca do przemocy, przeciwko osobom lub podmiotom, a także nie łamie praw prywatności lub upubliczniania żadnej strony trzeciej;
  • Żadna Zawartość, którą udostępniasz nie jest reklamą poprzez niechciane elektroniczne wiadomości, takie jak linki spamowe na grupach wiadomości, listach emailowych, blogach i stronach internetowych, a także innymi podobnymi, niezamawianymi metodami promocji;
  • Twoja zawartość nie jest przedstawiona w sposób, który wprowadza w błąd Twoich czytelników do złudzenia, że Ty jesteś inną osobą lub firmą. Np. Twoja nazwa użytkownika nie jest nazwą rzeczywistej osoby, innej niż Ty sam/a lub firmy innej niż Twoja własna; i
  • Ty, w aspekcie Zawartości, która zawiera kod komputerowy, dokładnie skategoryzowałe/aś i/lub opisałe/aś typ, naturę, użytkowanie i efekty materiału, niezależnie czy wymagane to przez Chess Tempo czy inaczej.

  Przez zatwierdzenie zawartości na stronie Chess Tempo, dajesz nam ogólnoświatową, bezpłatną i niewyłączną licencję do reprodukcji, modyfikacji, adaptacji oraz publikacji tej zawartości. Np. takim użyciem mogłoby być publikacja książki, albo artykuł, zawierający zestaw zadań taktycznych i komentarze użytkowników oraz ranking jakości, powiązany z nimi.
 3. Bez ograniczania jakichkolwiek z tych zażaleń i gwarancji, Chess Tempo ma prawo (ale nie obowiązek), aby, wg Chess Tempo własnego uznania:(i) odrzucić lub usunąć jakąkolwiek zawartość, która, wg adekwatnej opinii Chess Tempo, łamie którąkolwiek z polityk Chess Tempo lub jest w pewien sposób szkodliwa lub niepożądana lub(ii) ograniczyć lub zabronić dostęp do oraz użytkowanie Strony internetowej przez jakiegokolwiek użytkownika lub podmiotu, z jakiegokolwiek powodu, wg Chess Tempo własnego uznania. Chess Tempo nie będzie miało żadnego zobowiązania, aby zwrócić lub zrefundować jakiekolwiek środki wcześniej zapłacone.
 4. Ograniczenia użytkowania. Zgadzasz się nie używać żadnych form zewnętrznej pomocy, podczas aktywności, które zawierają ocenianie i ranking użytkowników Strony internetowej. Pomoc ta obejmuje, ale nie jest ograniczona do, komputerowych silników szachowych lub innych narzędzi analitycznych, innych internetowych stron szachowych, innych ludzi, szachowych tablic danych, szachowych baz danych i książek szachowych lub innych drukowanych materiałów, związanych z szachami. Również zgadzasz nie próbować ściągać materiałów dostarczanych przez Chess Tempo, takich jak zadania Chess Tempo, ani nie angażować się w żadne inne sposoby ściągania ze Strony jej treści. Information such as engine evaluations , statistics or any other data sent to the user while using the site are provided for personal use only, and remain the property of Chess Tempo. As such, the data is not available for use in producing other products and services (either commercial or non-commercial) without direct permission from Chess Tempo. If you intend to use any data obtained while using ChessTempo, or make use of Chesstempo's features and services for commercial purposes, you must request permission from ChessTempo before doing so. Commercial use may require payment of licensing fees, which will be decided on a case by case basis. If you have not negotiated an agreement directly with Chesstempo, you agree to provide Chesstempo with 100% of the revenue generated via your use of Chesstempo data or services.
 5. Opłaty i płatności. Opcjonalne, płatne usługi premium są dostępne na Stronie internetowej. Poprzez wybór usługi premium, zgadzasz się zapłacić Chess Tempo miesięczną lub roczną opłatę subskrypcyjną, przypisaną do danej usługi. Płatności będą naliczane od dnia, w którym zapiszesz się do usługi premium i będą obejmowały używanie tej usługi przez okres miesiąca lub roku, w zależności od wybranej opcji. Opłaty za usługi premium nie są refundowalne.
 6. Członkostwa premium.
  • Opłaty; Płatności. Przez zapisanie się do konta z subskrypcją premium, zgadzasz się płacić Chess Tempo odpowiednie opłaty, wskazane w http://chesstempo.com/memberships.html w zamian za usługi wymienione w http://chesstempo.com/memberships.html. Adekwatne opłaty będą fakturowane, począwszy od dnia, w którym Twoja subskrypcja premium jest ustanowiona i przed rozpoczęciem korzystania z tych usług. Chess Tempo zastrzega sobie prawo do zmiany zasad płatności i opłat, z trzydziestodniowym wyprzedzeniem pisemnym do Ciebie. Subskrypcje miesięczne lub roczne premium mogą być wycofane przez Ciebie w dowolnym momencie zanim kolejna opłata za nią powinna mieć miejsce, niemniej jednak żadna refundacja nie będzie miała miejsca, w odniesieniu do niewykorzystanej pozostałej części subskrypcji.
 7. Odpowiedzialność gości Strony internetowej. Chess Tempo nie przejrzało i nie może przejrzeć całego materiału, włączając w to oprogramowanie komputerowe, znajdującego się na Stronie internetowej i dlatego nie może być odpowiedzialne za zawartość tego materiału, jego użycie, bądź efekty. Przez prowadzenie Strony internetowej, Chess Tempo nie reprezentuje ani nie sugeruje, że zatwierdza materiał przedstawiony na stronie, albo że uważa, że ten materiał jest trafny, użyteczny lub nieszkodliwy. Ty jesteś odpowiedzialny/a za podjęcie środków ostrożności, zgodnie z potrzebą, aby chronić siebie i swoje systemy komputerowe od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych szkodliwych lub niszczących zawartości. Strona internetowa może zawierać treści, które są obraźliwe, nieuczciwe lub w inny sposób niestosowne, jak również zawierające techniczne niedokładności, pomyłki drukarskie i inne błędy. Strona internetowa może również zawierać materiał, który łamie prawa prywatności i publikacji lub narusza własność intelektualną i inne zastrzeżone prawa stron trzecich, lub ściąganie, kopiowanie lub użytkowanie których podlega dodatkowym zasadom i warunkom, podanym lub nie do wiadomości. Chess Tempo zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe rezultaty, wynikające z użytkowania przez gości Strony internetowej, lub z jakiegokolwiek ściągania, przez tych gości, zawartości zawartej na stronie.
 8. Zawartość osiągalna na innych stronach internetowych. Chess Tempo nie przejrzało i nie może przejrzeć całego materiału, włączając w to oprogramowanie komputerowe, osiągalnego przez strony i witryny internetowe, do których Chess Tempo przekierowuje oraz które przekierowują do Chess Tempo. Chess Tempo nie ma żadnej kontroli nad tymi nie-Chess Tempo stronami/witrynami i nie jest odpowiedzialne za ich zawartość ani ich użytkowanie. Poprzez przekierowanie do nie-Chess Tempo stron/witryn, Chess Temponie reprezentuje ani nie sugeruje, że zatwierdza materiał przedstawiony na tych stronach/witrynach.Ty jesteś odpowiedzialny/a za podjęcie środków ostrożności, zgodnie z potrzebą, aby chronić siebie i swoje systemy komputerowe od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych szkodliwych lub niszczących zawartości. Chess Tempo zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z użytkowania przez Ciebie nie-Chess Tempo stron/witryn.
 9. Naruszenie praw autorskich. Ponieważ Chess Tempo prosi innych o respektowanie jego praw własności intelektualnych, to również samo respektuje prawa własności intelektualnej innych. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na lub przekierowany przez Chess Tempo łamie Twoje prawa autorskie, zachęcamy Cię do poinformowania Chess Tempo, zgodnie z polityką praw autorskich Chess Tempo. Chess Tempo odpowie na wszystkie takie informacje, włączając w to, jeśli to będzie wymagane lub słuszne, usunięcie naruszającego prawa autorskie materiału lub dezaktywowanie wszystkich linków do takiego materiału. W przypadku gościa, który może naruszać lub powtarzalnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Chess Tempo lub innych, Chess Tempo może, wg własnego uznania, ograniczyć lub zabronić mu dostępu do i użytkowania Strony internetowej. W przypadku takiego ograniczenia, Chess Tempo nie będzie miało żadnego zobowiązania do refundacji jakichkolwiek kwot wcześniej zapłaconych Chess Tempo.
 10. Własność intelektualna. To porozumienie nie przenosi z Chess Tempo na Ciebie żadnej własności intelektualnej Chess Tempo lub trzeciej strony oraz każde prawo, tytuł, interes w i do takiej własności pozostanie (jak między stronami) wyłącznie w posiadaniu Chess Tempo. Chess Tempo, ChessTempo, ChessTempo.com, logo Chess Tempo i wszystkie pozostałe znaki handlowe, symbole usług, grafiki i loga, użytkowane w połączeniu z Chess Tempo lub Stroną internetową, są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Chess Tempo i Chess Tempo licencjodawców. Inne znaki handlowe, symbole usług, grafiki i loga, używanymi w powiązaniu ze Stroną internetową mogą być znakami handlowymi innych stron trzecich. Używanie przez Ciebie Strony internetowej nie daje Tobie żadnego prawa lub licencji do reprodukcji lub innego użycia jakichkolwiek znaków handlowych Chess Tempo lub stron trzecich.
 11. Digital content. Any digital content (such as book or video content) made available to you via Chess Tempo remains the property of the original author/publisher. You agree that such content is only available for use on Chess Tempo's platform, and that you will not share or distribute such content to other parties in any form.
 12. Zmiany. Chess Tempo zastrzega sobie prawo, wg własnego uznania, aby modyfikować lub zmieniać każdą część tego Porozumienia. Zmiany będą jasno ogłaszane na stronie internetowej Chess Tempo i na forum. Twoja kontynuacja użytkowania lub dostępu do Strony internetowej, następująca po ukazaniu się jakichkolwiek zmian do tego Porozumienia, oznacza akceptację tych zmian. Chess Tempo może również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje przez Stronę internetową (włączając uruchomienie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe cech i/lub usługi będą również podlegały zasadom i warunkom tego Porozumienia.
 13. Rozwiązanie umowy. Chess Tempo może zakończyć Twój dostęp do całej lub jakiejkolwiek części Strony internetowej, w każdym czasie, z lub bez przyczyny, z lub bez ostrzeżenia, z natychmiastowym skutkiem. Jeśli chcesz rozwiązać to Porozumienie lub zamknąć swoje konto Chess Tempo (jeśli takie posiadasz), możesz po prostu przestać używać Strony internetowej. Pomimo powyższego, jeśli posiadasz subskrypcję konta premium, takie konto może być zamknięte wyłącznie przez Chess Tempo, jeśli w sposób istotny złamiesz zasady tego Porozumienia; z zastrzeżeniem, że Chess Tempo może zamknąć stronę natychmiast, jako część generalnego zakończenia świadczenia naszych usług. Wszystkie postanowienia tego Porozumienia, które przez swoją naturę powinny przetrwać zakończenie działania serwisu, przetrwają takie zakończenie jego działania, włączając w to, bez ograniczeń, postanowienia własności, zrzeczenie się odpowiedzialności/gwarancji, zwolnienie od odpowiedzialności oraz ograniczenie odpowiedzialności.
 14. Wyłączenie z odpowiedzialności gwarancyjnej. Strona internetowa jest oferowana taka, "jaka jest". Chess Tempo i jego dostawcy i licencjodawcy, niniejszym wyłączają wszystkie gwarancje jakiegokolwiek typu, jednoznaczne i pośrednie, obejmujące, bez ograniczeń, gwarancję zgodności towaru z umową, przydatności do konkretnego celu i nienaruszania praw autorskich. Ani Chess Tempo, ani jego dostawcy i licencjodawcy, nie dają żadnej gwarancji, że Strona internetowa będzie bez błędów oraz, że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Jeśli faktycznie to czytasz, to jest to zwykła przyjemność. Rozumiesz, że ściągasz ze, albo w inny sposób odbierasz zawartość lub usługi przez, Strony internetowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 15. Infringement of agreement and right to erasure. If you have infringed the terms of this agreement, in order to protect the legitimate interests of Chess Tempo and its users, you will forgo your right to erasure of personal data where such erasure would make it difficult to prevent ongoing future infringements.
 16. Ograniczenia i odpowiedzialność. W żadnym wypadku Chess Tempo, albo jego dostawcy lub licencjodawcy, nie będzie odpowiedzialne, w odniesieniu do żadnego aspektu tego porozumienia, w stosunku do jakiegokolwiek kontraktu, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub innych prawnych lub słusznych teorii za: (i) jakiekolwiek szczególne, przypadkowe lub wynikające odszkodowania; (ii) koszty zakupu lub równoważnych produktów lub usług; (iii) za przerwy w użyciu lub utratę lub przechwycenie danych; lub (iv) za żadne kwoty, które przewyższają opłaty wpłacone przez Ciebie na rzecz Chess Tempo, w odniesieniu do tego porozumienia, podczas dwunasto (12)-miesięcznego okresu przed przyczyną akcji. Chess Tempo nie będzie miało żadnej odpowiedzialności za żadne niepowodzenia lub opóźnienia, spowodowane czynnikami spoza jego kontroli. Powyższe nie będzie miało zastosowania do zakresu zakazanego przez właściwe prawo.
 17. Ogólne oświadczenie i gwarancja. Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) Twoje użytkowanie Strony internetowej będzie ściśle współgrało z polityką prywatności Chess Tempo, z tym Porozumieniem i ze wszystkimi mającymi zastosowanie prawami i regulacjami (obejmującymi bez limitów jakiekolwiek lokalne prawa lub regulacje w Twoim kraju, okręgu, mieście, albo innym rządowym obszarze, dotyczącym zachowań w internecie i akceptowalnej zawartości, oraz obejmując właściwe prawa, dotyczące transmisji technicznych danych, wyeksportowanych z Australii lub z kraju w którym jesteś rezydentem) i (ii) Twoje użytkowanie Strony internetowej nie naruszy lub nie sprzeniewierzy praw własności intelektualnej żadnej trzeciej strony.
 18. Zabezpieczenie przed szkodą. Zgadzasz się zabezpieczać przed odpowiedzialnością prawną i utrzymywać jako nieszkodliwe Chess Tempo, kontrahentów, licencjodawców oraz ich właściwych dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i agentów od i przeciwko jakimkolwiek i wszystkim żądaniom i kosztom, zawierając w tym opłaty prawnicze, wynikające z Twojego użytkowania strony, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, Twojego naruszenia tego porozumienia.
 19. Różne. To porozumienie stanowi całe porozumienie pomiędzy Chess Tempo i Tobą, dotyczącej przedstawionej tutaj sprawy i może być zmienione wyłącznie przez pisemną poprawkę, podpisaną przez autoryzowanego personelu kierowniczego Chess Tempo, albo też przez ustanowienie przez Chess Tempo poprawionej wersji. Z wyjątkiem mającego właściwość innego prawa, jeśli takie istnieje i decyduje w inny sposób, jakikolwiek dostęp do, lub użycie, Strony internetowej, będzie podlegało prawu australijskiemu, wyłączając jego konfliktowe zapisy, i miejscem wszelkich sporów, powstających lub związanych z korzystaniem ze Strony, będą stanowe i federalne sądy, zlokalizowane w Australii. Przeważająca część każdej sprawy lub procedury, aby wymusić to porozumienie, będzie oparta o koszty i opłaty prawników. Jeśli jakakolwiek część tego porozumienia będzie nieaktualna lub niewdrażalna, to część ta będzie interpretowana w sposób, aby odzwierciedlić zamierzoną intencję, a pozostałe części pozostaną w pełni siły i właściwości. Rezygnacja, przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek warunku tego porozumienia lub jakiegokolwiek złamania jego, w jakiejkolwiek instancji, nie powoduje rezygnacji takiego warunku lub w następstwie, złamania jego. Możesz przypisać swoje prawa, na podstawie tego Porozumienia do jakiejkolwiek części, do której ona prasuje i zgadza się być nią zobowiązana przez jego warunki; Chess Tempo może przypisać swoje prawa pod tym Porozumieniem, bez warunków. To Porozumienie będzie wiążące i będzie służyło pożytkowi stron, ich spadkobierców i zezwolonych przypisów.

Dokument Zasad korzystania został oparty o ToS of WordPress.com, które byli uprzejmi rozdystrybuować na prawach licencji "Creative Commons Sharealike".